Aktualne władze

Komisarzem Arcybractwa Miłosierdzia jest ks. kan. Łukasz Michalczewski.

Dyrektorem Wykonawczym Arcybractwa Miłosierdzia jest dr Jakub Kwaśnik.