Najstarszy statut Arcybractwa Miłosierdzia z 1584 r. Archiwum Państwowe w Krakowie.

1 strona najstarszej księgi protokołów Arcybractwa Miłosierdzia z 1584 r., zawierająca opis spotkania ks. Piotra Skargi z Magdaleną,,, żoną stolarza Walentego. Archiwum Państwowe w Krakowie.

Wzmianka o założeniu Banku Pobożnego w księdze dochodów Banku z lat 1587-1719. Archiwum Państwowe w Krakowie.


Dokument nuncjusza Hipolita Aldobrandiniego z 1588 r., zatwierdzający działalność Arcybractwa Miłosierdzia. Archiwum Państwowe w Krakowie.

Bulla papieża Grzegorza XIV z 1591 r., zatwierdzająca działalność Arcybractwa Miłosierdzia. Archiwum Państwowe w Krakowie.

Dokument króla Zygmunta III Wazy z 1611 r., zatwierdzający statut Arcybractwa Miłosierdzia. Archiwum Państwowe w Krakowie.


Strona tytułowa rękopisu fundacji Jana Tarły, wojewody sandomierskiego. Archiwum Państwowe w Krakowie.

Zapis ks. Jacka Łopackiego z 1755 r. Archiwum Państwowe w Krakowie..

Brewe papieża Leona XIII z 1888 r. z nadaniem odpustu zupełnego braciom uczestniczącym w przepisanych Mszach świętych.


Protokół komisyjnego otwarcia trumienki ze szczątkami ks. Piotra Skargi z 1912 r. Archiwum Państwowe w Krakowie.

Protokół komisyjnego otwarcia trumienki ze szczątkami ks. Piotra Skargi z 1912 r. Archiwum Państwowe w Krakowie.

Dyplom Filantropa Krakowa za rok 1999/2000.


Replika berła Królowej Jadwigi – insygnium Filantropa Krakowa za rok 1999/2000.

Statut Arcybractwa Miłosierdzia z 2009 r., zatwierdzony przez kard. Stanisława Dziwisza. Strona pierwsza.

Statut Arcybractwa Miłosierdzia z 2009 r., zatwierdzony przez kard. Stanisława Dziwisza. Strona ostatnia.