Informacje praktyczne


POTRZEBUJESZ POMOCY – NAPISZ WNIOSEK

Osoba lub rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, może złożyć wniosek z prośbą o pomoc. Każdy wniosek musi zawierać informację z parafii, do której przynależy osoba, że sytuacja tej osoby lub rodziny jest znana i wymaga wsparcia. Może to być również informacja z parafialnej grupy charytatywnej. Wniosek może mieć formę listu opisującego obecną sytuację osoby (max. 1 strona A4), w czym jest największa trudność i jaki jest plan wyjścia z trudnej sytuacji. Wniosek musi być podpisany, z adresem i koniecznie numerem telefonu. W przypadku osób, które mają problemy z poruszaniem się i nie mogą wyjść z domu, wniosek może złożyć np. opiekun takiej osoby. Wnioski o pomoc należy składać na portierni Arcybractwa Miłosierdzia od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 lub listownie.

Po wpłynięciu wniosku, w ciągu tygodnia osoba z Biura Pomocy Arcybractwa skontaktuje się z wnioskodawcą i umówi na spotkanie w Biurze Pomocy, celem bliższego rozpoznania sytuacji i ustalenia z osobą potrzebującą dalszego planu działań pomocowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji. Poprosimy wtedy również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych do celów związanych z realizacją procesu udzielania pomocy. Biuro Pomocy Arcybractwa może poprosić wnioskodawcę o dostarczenie do wglądu potrzebnych dokumentów (np. odcinek emerytury lub renty, decyzje zasiłkowe, rachunek za prąd lub gaz). Informacja zwrotna o udzielonej pomocy przez Arcybractwo zostanie udzielona telefonicznie w ciągu 4 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.