Założyciel Arcybractwa

Założycielem Arcybractwa Miłosierdzia jest Sługa Boży Ksiądz Piotr Skarga.