Współpraca Arcybractwa Miłosierdzia ze Związkiem Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej

Arcybractwo Miłosierdzia jest jedną z najstarszych organizacji charytatywnych w Polsce. Zostało założone w 1584 roku przez Sługę Bożego ks. Piotra Skargę SJ, na wzór podobnych instytucji działających we Włoszech. Zadaniem Arcybractwa jest świadczenie uczynków miłosierdzia i niesienie pomocy wszystkim tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Jednym ze statutowych obszarów pomocy Arcybractwa jest między innymi wsparcie studentów i młodzieży uczącej się.

Cel ten jest tożsamy i spójny z działalnością Związku Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie, który od czasów założyciela  –   ks.Mieczysława Józefa Kuznowicza SJ, otacza opieką młodzież, prowadząc i utrzymując bursy, w których mogą znaleźć stosowne zakwaterowanie.

Jako, że obie instytucje są mocno zakorzenione w duchowości jezuickiej i historia Towarzystwa Jezusowego łączy je w działalności na rzecz drugiego człowieka, a zwłaszcza jego chrześcijańskiej formacji, pragną one rozpocząć i koordynować wspólne dzieło pomocy młodym, którzy są przyszłością naszej Ojczyzny i Kościoła. Dzięki życzliwej współpracy, od nowego roku akademickiego Arcybractwo Miłosierdzia pragnie zapewniać 50 obiadów dziennie dla grupy 50 mieszkańców Bursy Studenckiej ZMMPiR.

Będą one rozdzielane przez Dyrekcję Bursy dla dwóch kategorii studentów:

– młodzieży zdolnej, która poprzez sumienne zaangażowanie w studia wykaże wysoką średnią ocenę oraz

– młodzieży, która podczas studiów potrzebuje wsparcia materialnego, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej lub ekonomicznej.

Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie pragnie aktywnie włączyć się w działania Arcybractwa Miłosierdzia, zachęcając Studentów
w wolontariat studencki oraz włączając się, o ile to możliwe, w aktywną, przenikniętą duchem Ewangelii promocję tego wielkiego dzieła Sługi Bożego ks. Piotra Skargi SJ, by rosła świadomość społeczna o tej wielowiekowej instytucji miłosierdzia.

Ufamy, że ten nowy, wspólny projekt przyniesie dobre owoce i już teraz powierzamy go w modlitwach Bożej opiece.

Arcybractwo Miłosierdzia pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej przy ul. Siennej w Krakowie

                                       Ks. Łukasz Michalczewski, Pełnomocnik

Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Skarbowej 4 w Krakowie www.zmmpir.pl studenckabursa.pl

                                                                                                                                                  Ks. Józef M. Maj SJ, Prezes

Kraków, 15.VI 2023 r.