Zaproszenie do udziału we Mszy Świętej Arcybrackiej w dniu 10 X 2021 r.

Drodzy: Siostry i Bracia, Współpracownicy oraz Sympatycy Arcybractwa Miłosierdzia,

serdecznie zapraszam do udziału w naszej wspólnotowej Mszy Świętej, która odbędzie się  w najbliższą niedzielę – 10 października 2021 roku o godzinie 11.00 w Sali Portretowej Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5. W tym dniu pragniemy wspólnie modlić się
w intencji Fundatorów i Dobrodziejów Arcybractwa.

Z wyrazami szacunku,

Ks. Tomasz Stec

Dyrektor Wykonawczy

Arcybractwa Miłosierdzia