Zaproszenie do składania ofert

Arcybractwo Miłosierdzia zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert w związku z realizacją zadania: „Remont konserwatorski trzech elewacji budynków przy ul. Siennej 5 i ul. Stolarskiej 1-3 w Krakowie”. Regulamin: